PKIoverheid Certificaten

Hieronder vindt u informatie over de PKI overheid-certificaten die zijn uitgegeven. Dit zijn stamcertificaten, domein/intermediair certificaten, en TSP-certificaten. De TSP's (voorheen CSP's) kunnen met behulp van hun TSP-certificaat de onderliggende certificaten (subCA-certificaten en eindgebruikercertificaten) uitgeven. Voor meer informatie over PKIoverheid kunt u terecht op website van Logius.

Een certificaathiërarchie van PKIoverheid bestaat steeds uit:

 • Stamcertificaat
 • Domein en intermediair certificaten
 • TSP-certificaten
 • Overige certificaten

Eventueel ingetrokken TSP certificaten vindt u op de intrekkingslijsten.

Hiërarchie: Staat der Nederlanden - G3

In het volgende overzicht zijn de G3-certificaten genoemd die door PKIoverheid zijn uitgegeven. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op "certificaat" te klikken.

De kenmerken van een stamcertificaat Staat der Nederlanden G3 zijn gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op overheid.nl. Deze publicatie is bedoeld om buiten PKIoverheid de authenticiteit van een stamcertificaat te kunnen verifiëren.

Onder de G3 hiërarchie kunnen soms meerdere TSP CA certificaten voorkomen die vrijwel dezelfde naam hebben. Zij onderscheiden zich op deze pagina door middel van een jaartal, en indien nodig, door een maand die is toegevoegd aan de TSP CA In dit geval is het van belang om beide TSP CA certificaten op te nemen in uw trustlist. Zodra een TSP CA certificaat is ingetrokken wordt dit vermeldt bij de desbetreffende CA en op de intrekkingspagina.

Staat der Nederlanden Root CA - G3 | certificaat  (CER | 1 kB)

Domein Organisatie Persoon

Staat der Nederlanden Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Persoon (2018) CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB) (Ingetrokken)
 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Persoon (2019) CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • MinDef PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 3 kB)
 • MinIenW PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 8 kB)
 • UZI-register Medewerker op naam CA G3 (2017) | certificaat (CER | 3 kB)
 • UZI-register Medewerker op naam CA G3 (2019) | certificaat (CER | 3 kB)
 • UZI-register Zorgverlener CA G3 (2017) | certificaat (CER | 3 kB)
 • UZI-register Zorgverlener CA G3 (2019) | certificaat (CER | 3 kB)

Domein Organisatie Services

Staat der Nederlanden Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

Services
 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB) (Ingetrokken)
 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Services CA - 2021 | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN BV PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • MinIenW PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 8 kB)
 • UZI-register Medewerker niet op naam CA G3 (2017) | certificaat (CER | 3 kB)
 • UZI-register Medewerker niet op naam CA G3 (2019) | certificaat (CER | 3 kB)
Server
 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2018) | certificaat (CER | 2 kB)
 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2019) | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2016)| certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2019)| certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2016)| certificaat (CER | 8 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2019)| certificaat (CER | 8 kB)

Domein Burger

Staat der Nederlanden Burger CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

 • Cleverbase ID PKIoverheid Burger CA - G3 (2018)| certificaat (CER | 3 kB)
 • Cleverbase ID PKIoverheid Burger CA - G3 (2019)| certificaat (CER | 3 kB)
 • Digidentity BV PKIoverheid Burger CA - G3 (2018) | certificaat (CER | 2 kB) (Ingetrokken)
 • Digidentity BV PKIoverheid Burger CA - G3 (2019) | certificaat (CER | 2 kB) (Ingetrokken)
 • Digidentity BV PKIoverheid Burger CA - 2021 | certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Burger CA - G3| certificaat (CER | 8 kB) (Ingetrokken)
 • QuoVadis PKIoverheid Burger CA - 2021 | certificaat (CER | 2 kB)

Domein Autonome Apparaten

Staat der Nederlanden Autonome Apparaten CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

 • MinIenW PKIoverheid Autonome Apparaten CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)

Hiërarchie: Staat der Nederlanden EV

In het volgende overzicht zijn zowel de EV-certificaten als de Server 2020-certificaten genoemd die door PKIoverheid zijn uitgegeven. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op "certificaat" te klikken.

De kenmerken van een stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA zijn gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op overheid.nl. Deze publicatie is bedoeld om buiten PKIoverheid de authenticiteit van een stamcertificaat te kunnen verifiëren.

Stamcertificaat

Stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA | certificaat (CER | 1 kB)

Intermediair EV CA

Staat der Nederlanden EV Intermediair CA | certificaat (CER | 1 kB) (Ingetrokken)

 • QuoVadis PKIoverheid EV CA | certificaat (CER | 2 kB) (Ingetrokken)
 • KPN Corporate Market B.V. TSP - PKIoverheid EV CA | certificaat (CER | 2 kB) (Ingetrokken)
 • KPN PKIoverheid EV CA | certificaat (CER | 3 kB) (Ingetrokken)

Intermediair Domein Server CA 2020

Staat der Nederlanden Domein Server CA 2020 CA | certificaat (CER | 1 kB)

 • QuoVadis PKIoverheid Server CA 2020 | certificaat (CER | 2 kB)
 • Digidentity PKIoverheid Server CA 2020 | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN PKIoverheid Server CA 2020 | certificaat (CER | 3 kB)

Hiërarchie: Staat der Nederlanden Private Root CA - G1

Hieronder volgt een lijst met certificaten die zijn uitgegeven onder de Private Root van PKIoverheid. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op "certificaat" te klikken. Deze hiërarchie wordt NIET publiekelijk vertrouwd door browser-partijen en andere applicaties.

De kenmerken van een stamcertificaat Staat der Nederlanden Private Root CA - G1 zijn gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op overheid.nl. Deze publicatie is bedoeld om buiten PKIoverheid de authenticiteit van een stamcertificaat te kunnen verifiëren.

Stamcertificaat

Staat der Nederlanden Private Root CA - G1 | certificaat (CER | 1 kB)

Domein Private Personen

Staat der Nederlanden Private Personen CA - G1 | certificaat (CER | 1 kB)

 • QuoVadis PKIoverheid Private Personen CA - G1 | certificaat (CER | 8 kB)

Domein Private Services

Staat der Nederlanden Private Services CA - G1 | certificaat  (CER | 1 kB)

 • KPN PKIoverheid Private Services CA - G1 | certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1 | certificaat (CER | 8 kB)
 • UZI-register Private Server CA G1 | certificaat (CER | 3 kB)
 • ZOVAR Private Server CA G1 | certificaat (CER | 3 kB)
 • Digidentity BV PKIoverheid Private Services CA - G1 | certificaat (CER | 3 kB)

Hiërarchie: TEST certificaten G3

In het volgende overzicht zijn de G3 TEST certificaten genoemd die door PKIoverheid zijn uitgegeven. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op de link te klikken.

 • TRIAL PKIoverheid Root CA - G3 | certificaat  (CER | 2 kB)
 • TRIAL PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat  (CER | 5 kB)
 • TRIAL PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat  (CER | 2 kB)

Eventueel ingetrokken TRIAL c.q. TEST domein- en TSP-certificaten vindt u op de intrekkingslijsten.

TESTcertificaten TSP's

 • TRIAL KPN BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat  (CER | 8 kB)
 • TRIAL KPN BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 | certificaat  (CER | 8 kB)
 • TRIAL KPN BV PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat  (CER | 8 kB)
 • TRIAL QuoVadis PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat  (CER | 8 kB)
 • TRIAL QuoVadis PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 | certificaat  (CER | 8 kB)
 • TRIAL QuoVadis PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat  (CER | 8 kB)

Laatst gewijzigd op 18 maart 2021.