Logius

PKIoverheid Certificaten

Hieronder vindt u informatie over de PKIoverheid-certificaten die zijn uitgegeven. Dit zijn stamcertificaten, domein en intermediair certificaten en TSP-certificaten. De TSP's (voorheen CSP's) kunnen met behulp van hun TSP-certificaat de onderliggende certificaten (subCA-certificaten en eindgebruikercertificaten) uitgeven. Voor meer informatie over PKIoverheid kunt u terecht op website van Logius

Een certificaathiërarchie van PKIoverheid bestaat steeds uit:

 • Stamcertificaat
 • Domein en intermediair certificaten
 • TSP-certificaten
 • overige certificaten

Eventueel ingetrokken TSP certificaten vindt u op de intrekkingslijst.

Hiërarchie: Staat der Nederlanden - G3

In het volgende overzicht zijn de G3-certificaten genoemd die door PKIoverheid zijn uitgegeven. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op "certificaat" te klikken.

De kenmerken van een stamcertificaat Staat der Nederlanden G3 zijn gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op overheid.nl. Deze publicatie is bedoeld om buiten PKIoverheid de authenticiteit van een stamcertificaat te kunnen verifiëren.

Staat der Nederlanden Root CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

Domein Organisatie Persoon

Staat der Nederlanden Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3 | certificaat (CER | 8 kB)
 • UZI-register Medewerker op naam CA G3 |  certificaat (CER | 3 kB)
 • UZI-register Zorgverlener CA G3 |  certificaat (CER | 3 kB)

Domein Organisatie Services

Staat der Nederlanden Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN BV PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3| certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 8 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Server CA - G3| certificaat (CER | 8 kB)
 • UZI-register Medewerker niet op naam CA G3 |  certificaat (CER | 3 kB)

Domein Burger

Staat der Nederlanden Burger CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

 • Digidentity BV PKIoverheid Burger CA - G3 | certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Burger CA - G3| certificaat (CER | 8 kB)
 • Cleverbase ID PKIoverheid Burger CA - G3| certificaat (CER | 3 kB)

Domein Autonome Apparaten

Staat der Nederlanden Autonome Apparaten CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

 • Er zijn (nog) geen TSP's die certificaten uitgeven onder dit domein

Hiërarchie: Staat der Nederlanden EV

In het volgende overzicht zijn de EV-certificaten genoemd die door PKIoverheid zijn uitgegeven. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op "certificaat" te klikken.

De kenmerken van een stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA zijn gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op overheid.nl. Deze publicatie is bedoeld om buiten PKIoverheid de authenticiteit van een stamcertificaat te kunnen verifiëren.

Stamcertificaat

Stamcertificaat Staat der Nederlanden EV Root CA | certificaat (CER | 1 kB)

Intermediair EV CA

Intermediair EV CA Staat der Nederlanden EV Intermediair CA | certificaat (CER | 1 kB)

 • QuoVadis PKIoverheid EV CA | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN Corporate Market B.V. TSP - PKI overheid EV CA | certificaat (CER | 2 kB)
 • KPN PKIoverheid EV CA | certificaat (CER | 3 kB)

Hiërarchie: Staat der Nederlanden - G2

In het volgende overzicht zijn de G2-certificaten genoemd die door PKIoverheid zijn uitgegeven. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op "certificaat" te klikken.

De kenmerken van een stamcertificaat Staat der Nederlanden G2 zijn gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op overheid.nl. Deze publicatie is bedoeld om buiten PKIoverheid de authenticiteit van een stamcertificaat te kunnen verifiëren.

Stamcertificaat

Staat der Nederlanden Root CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)

Domein Organisatie

Staat der Nederlanden Organisatie CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)

 • QuoVadis Trustlink CSP - PKI overheid CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)
 • ESG CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB) (Ingetrokken)
 • ESG Organisatie CA - G2 | certificaat (CER | 2 kB)
 • Getronics CSP Organisatie CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)
 • KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)
 • KPN PKIoverheid Organisatie CA - G2 | certificaat (CER | 3 kB)
 • CIBG - Zorg CSP CA G21 | certificaat (CER | 1 kB)
 • DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie - G2 | certificaat (CER | 2 kB) (Ingetrokken)
 • Ministerie van Defensie CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)
 • Digidentity Organisatie CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)
 • MinIenM Organisatie CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)

Domein Burger

Staat der Nederlanden Burger CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)

 • ESG Persoonlijk CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB) (Ingetrokken)
 • ESG Burger CA - G2 | certificaat (CER | 2 kB)
 • Digidentity Burger CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)
 • Quo Vadis Burger CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)

Domein Autonome Apparaten

Staat der Nederlanden Autonome Apparaten CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)

 • MinIenM Autonome Apparaten CA - G2 | certificaat (CER | 1 kB)

Hierarchie: Staat der Nederlanden Private Root CA - G1

Hieronder volgt een lijst met certificaten die zijn uitgegeven onder de Private Root van PKIoverheid. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op "certificaat" te klikken. Deze hiërarchie wordt NIET publiekelijk vrtrouwd door browserpartijen en andere applicaties. Zie voor

De kenmerken van een stamcertificaat Staat der Nederlanden Private Root CA - G1 zijn gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op overheid.nl. Deze publicatie is bedoeld om buiten PKIoverheid de authenticiteit van een stamcertificaat te kunnen verifiëren.

Stamcertificaat

Staat der Nederlanden Private Root CA - G1 | certificaat (CER | 1 kB)

Domein Private Personen

Staat der Nederlanden Private Personen CA - G1 | certificaat (CER | 1 kB)

 • QuoVadis PKIoverheid Private Personen CA - G1 | certificaat (CER | 8 kB)

Domein Private Services

Staat der Nederlanden Private Services CA - G1 | certificaat (CER | 1 kB)

 • KPN PKIoverheid Private Services CA - G1| certificaat (CER | 2 kB)
 • QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1 | certificaat (CER | 8 kB)
 • UZI-register Private Server CA G1 |  certificaat (CER | 3 kB)
 • ZOVAR Private Server CA G1 |  certificaat (CER | 3 kB)

Hierarchie: TEST certificaten

In het volgende overzicht zijn de G2 TESTcertificaten genoemd die door PKIoverheid zijn uitgegeven. Het betreffende certificaat kunt u inzien en/of downloaden door op de link te klikken.

Eventueel ingetrokken TRIAL c.q. TEST domein- en TSP-certificaten vindt u op de intrekkingslijst.

TESTcertificaten TSP's